Producenci
Produkt dnia
Sposoby płatności
 • Płatności za nabyte w naszym Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

 • Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
  Koszty dostawy towaru/usługi dla Użytkownika podane są odrębnie.

  Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
  Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
  Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl